• +31 6 443 991 86
 • info@jeugdhulppoolsegezinnen.nl

Ons zorgaanbod

Ons zorgaanbod

Zorgaanbod Poolse gezinnen

Poolse gezinnen in Nederland kunnen veel problemen ervaren. Om hulp te bieden aan een Poolse gezin met kinderen moet er vaak een breed aanbod aan hulp geboden worden. De problematiek binnen een gezin spreidt zich vaak uit naar meerdere levensgebieden, het een valt of staat met het ander. In overleg met het gezin kunnen we de nodige zorg bieden om het gezin weer een normaal gezinsleven te laten leiden.

Welke zorg kunnen wij bieden?

 • Wij bieden laagdrempelige ambulante hulpverlening aan (multi)problematieke Poolse gezinnen
  Wij bezoeken de gezinnen thuis en werken samen met het gezin om de doelen die ze gesteld hebben te bereiken.
 • Wij bemiddelen tussen scholen, consultatiebureaus, huisartsenpraktijken en of andere instanties bij taalproblemen en/of problematische cultuurverschillen en het gezin.
  We nemen contact op voor of gaan met het gezin mee naar afspraken om bezoeken of afspraken soepeler te laten verlopen.We staan het gezin bij als er zich moeite voordoet in het communiseren met het gezin.
 • Wij geven coaching aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen.
  Voor een optimale ontwikkeling van kinderen zijn goede opvoedvaardigheden heel belangrijk. Het leren geven van aandacht en steun en het stellen van regels en grenzen. Omgaan met probleemgedrag, pubertijd, verschillende levensfases. Het aanmoedigen voor algemene ontwikkeling. Het leren sturing te geven of ergens de aanzet voor te geven.
 • Wij leren de ouders een gezinsstructuur op te bouwen waar de kinderen zich veilig en gezien in voelen
  Een vaste structuur biedt voorspelbaarheid en veiligheid. Voor een kind is het heel belangrijk om te weten waar het aan toe is, wanneer er wat gebeurt, wat er verwacht wordt en wat het kan verwachten. Binnen deze grenzen kan een kind zich veilig ontwikkelen.
 • Wij helpen om structuur in de huishouding te krijgen.
  De een is een poetsvrouw en de ander lapt alles aan zijn laars. Als er volgens een structuur gewerkt wordt dan zit je er altijd netjes bij en hou je tijd over voor andere “leuke” dingen.
 • Wij informeren en begeleiden het gezin over rechten, plichten en regelingen in Nederland.
  Er zijn een aantal rechten, plichten en regelingen die iedere inwoner van Nederland moet weten of enigszins van op de hoogte moet zijn.
 • Wij geven informatie en begeleiding bij het regelen van alle benodigde zaken rondom het verblijf in Nederland, zoals inschrijving bij de gemeente, ziektekosten verzekering, aanmelden bij een huisarts, consultatiebureau, hulp bij het vinden van een geschikte(re) woning, inschrijven bij het UWV etc.
 • Wij helpen en geven coaching bij financiële zaken zoals belastingen, toeslagen, schulden, salaris, huur etc.
  Wij helpen bij het inzichtelijk maken van financiële problemen e.d. en kunnen bij zeer gecompliceerde schulden begeleiden naar vrijwillige bewindvoering of wsnp traject.
 • Wij moedigen aan en geven ondersteuning bij individuele behoeften, zoals o.a. sport, hobby’s, eigen netwerk opbouwen, sociaal functioneren
 • Wij lichten in over informatie die reeds beschikbaar is in het Pools, maar niet of moeilijk gevonden wordt.
 • Wij bieden bijstand in een crisissituatie, communicatie tussen crisisteam en gezin (ouders en kinderen benaderen in de Poolse taal)

 
Wij hebben intensief contact met de Jeugdproffessional of Jeugdzorgwerker tijdens een traject. De gezinsbegeleidster spreekt dan ook vloeiend Nederlands.